Nek' vam svaki novi dan, ekološki čist i zdrav, bude suncem obasjan !!!

                      

Predškolsko vaspitanje u Pljevljima

 

Prvo organizovano okupljanje djece predškolskog uzrasta u Pljevljima počinje 1946. godine otvaranjem obdaništa u koje je upisano 40-oro djece.

Od tada do današnjih dana predškolska Ustanova u Pljevljima vezana je za vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta.

Dva namjenska objekta rađena su 1961. godine - jedan u centru grada, a jedan u naselju Žabnjak. Objekti imaju po dvije radne sobe, trpezariju i mokri čvor.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u opštini Pljevlja u periodu od 1965 - 1987. godine doživljava intezivan razvoj.
1977. godine vrši se rekonstrukcija postojećeg objekta u centru, sa tri radne sobe, kuhinjom, trpezarijom, salom, kupatilom i ambulantom.
1987. godine, uz matični objekat, izgrađene su  jaslice sa dvije radne sobe, kupatilima i svim pratećim prostorijama koje su neophodna za  jedan ovako savremeni objekat za smještaj djece uzrasta od 1-3 godine.
Razvojem opštine Pljevlja iz godine u godinu povećavao se interes roditelja za smještaj djece u vrtić. Prostorni kapaciteti nisu bili u skladu sa tim zahtjevima pa su postojeće prostrije adaptirane kako bi se dobio prostor za boravak djece.

Svoju redovnu djelatnost Ustanova danas realizuje u :
  
- matičnom objektu u čijem sastavu se nalaze i jaslice - centar grada
- vaspitnoj jedinici "Lane"
- vaspitnoj jedinica na Žabljaku


Zahvaljujući primjeni savremenih metoda pedagoške teorije i prakse, zalaganju svih zaposlenih, bogatom  kulturnom i javnom djelatnošću, Ustanova skreće pažnju javnosti na svoj rad, uzdiže se na nivo koji zaslužuje, što se reflektuje na opštu i kulturnu djelatnost sredine u kojoj živi i radi.
Pored programa cjelodnevnog boravka, sagledavajući potrebe roditelja i djece, organizujemo posebne programe produženog boravka (za djecu koja kreću sa 6 godina u školu), boravka u popodnevnim časovima, časova engleskog jezika, likovne radionice, ekološke radionice, folklorne sekcije, rođendanske žurke, kao i programe rekreativnog karaktera.

Smatramo da je ekološko vaspitanje i obrazovanje djece veoma važno i to nam je jedna od glavnih smjernica u radu.
Kroz razne ekološke aktivnosti dižemo glas protv zagađivača, jer ne želimo da naš grad bude uzet za primjer najzagađenijeg grada na Balkanu.
Godinama dobijamo nagrade od nadležnih organa za najuređeniji enterijer i eksterijer u gradu. Zajedničkim ekološkim akcijama sa roditeljima naš vrtić pretvaramo u pravu cvjetnu baštu.

Iz tog razloga smo promijenili naziv naše Ustanove, koja od nedavno nosi naziv J.P.U."EKO BAJKA" Pljevlja.

U školskoj 2013/14. godini imamo 491 upisanog mališana (11 više u odnosu na prethodnu godinu) uzrasta od 1- 6 godina, raspoređenih u 17 vaspitnih grupa cjelodnevnog boravka.
U Ustanovi je zaposleno 50 radnika. Svi zaosleni imaju propisanu školsku spremu.
Program vaspitno obrazovnog rada, njege i zdravstvene zaštite u vrtiću i jaslicama ostvaruje 25 vaspitača i 5 medicinskih sestara.
U prvim razredima reformisane osnovne škole radi 5 vaspitača.

 

Poslednjih godina dosta se radilo na poboljšanju kvaliteta usluga i opremanju vrtića.
Urađeno je sopstveno grijanje, nabavljena savremena oprema za kuhinju, izgrađena fiskulturna sala, zamijenjene podne obloge, nabavljen novi namještaj, promijenjena ulazna vrata... Svaka radna soba opremljena je audio - vizuelnim sredstvima.

Ključ uspješnosti za naš rad je timski rad i saradnja sa porodicom.

 

DIREKTOR

Abela Popović